Cách thay Pin Cmos như thế nào ? Việc này hoàn toàn đơn giản hơn bạn nghĩ. Một số máy tính hay laptop ta có thể dễ dàng tháo Pin Cmos ra khỏi Mainboard. Nhưng một số khác có thể sẽ...