Bạn đang gặp rắc rối về máy tính hay laptop của bạn. Đặt biệt là với hệ điều hành Windows 7. Và nó không có chức năng sleep hay vẫn có chức năng sleep nhưng nó không hoạt động. Sleep là...