Mua laptop hư, xác laptop quận 7. Nhận mua laptop, main xác, không sửa chữa. tất cả các đời và các dòng máy laptop. Nếu bạn có laptop hư màn hình, hỏng main, không muốn sửa chữa nữa. Hãy thanh lý...