Chúng tôi sẽ trình bày 2 cách tăng độ phân giải cho hình ảnh cho bạn. Bằng photoshop và bằng phương pháp trực tuyến Độ phân giải hình ảnh đề cập đến số lượng pixel được hiển thị trên một inch...