Cáp mạng 10 mét loại tốt có bấm đầu sẵn

Cáp mạng loại tốt 10 mét có bấm sẵn đầu cáp. Chỉ cần về cắm vào router để truy cập internet nhé.

Mô tả