Dây nguồn máy in đuôi số 8

    Dây nguồn mý in đuôi số 8, 2 pin.