In decal giấy khổ 5 x 20 cm

6001.000

Lưu ý:

 • Đơn giá Decal giấy khổ 5 x 10 cm chỉ tính cho một tờ .
 • Nếu bạn đặt với số lượng nhiều thì giá sẽ giảm theo số lượng
  • 001   –  300 tờ   : 800 đ/tờ
  • 300   –  500 tờ   : 720 đ/tờ
  • 501   –  1000 tờ : 680 đ/tờ
  • 1001 –  1500 tờ : 640 đ/tờ
  • 1501 –  2000 tờ : 600 đ/tờ
  •       > 2000         : 560 đ/tờ

Đặt in Decal giấy khổ 5 x 10 cm Online bên dưới đây:

Mã: N/A Danh mục: