DỊCH VỤ CÀI ĐẶT MÁY TÍNH (Áp dụng cài đặt tại địa chỉ tại Công Ty) STT Hạng mục Đơn giá 1 Cài đặt hệ điều hành, driver và các phần mềm cơ bản dành cho máy PC : Windows XP...