Cáp màn hình HDMI to DVI

10

Cáp màn hình HDMI to DVI

Giá: Liên hệ

Mô tả

Cáp màn hình HDMI to DVI thường dùng trong việc xuất tín hiệu từ máy tính qua màn hình.

Một số loại card màn hình sẽ chỉ có một cổng duy nhất là DVI. Ví dụ như: RX 470, RX480…

Và màn hình của bạn có cổng DVI. Vì vậy, bạn nên dùng cáp màn hình HDMI to DVI để dùng trong máy tính của bạn.

Cáp màn hình HDMI to DVI