In biểu mẫu carbonless 10.3 x 14.5 cm

17.00038.000

Lưu ý:

  • Đơn giá in biểu mẫu giấy carbonless 10.3 x 14.5 cm ( khổ A6 ) chỉ tính cho một cuốn.
  • Nếu bạn đặt với số lượng nhiều thì giá sẽ giảm theo số lượng

Đặt in biểu mẫu carbonless 10.3 x 14.5 cm ( khổ A6 ) Online dưới đây

Mô tả

In biểu mẫu carbonless 10.3 x 14.5 cm. Khổ giấy này bằng 1/4 khổ giấy A4 mà ta hay sử dụng

Bao gồm:

  • In một màu đen và in nhiều màu.
  • Thành phẩm chạy răng cưa hoặc dán keo đầu (gáy) của quyển.
  • Quý khách có thể tùy chọn đóng số nhảy hoặc không đóng số nhảy.

In biểu mẫu Carbonless 10.3 x 14.5 cm

In biểu mẫu carbonless 10.3 x 14.5 cm

Bảng giá in biểu mẫu carbonless 10.3 x 14.5 cm

Màu in In 1 màu đen In màu, không nền
Số lượng 2 liên 3 liên 2 liên 3 liên Thời gian
( cuốn)
10 161.000 209.000 256.000 351.000 6 ngày
20 306.000 396.000 486.000 666.000 6 ngày
30 433.000 561.000 688.000 943.000 7 ngày
40 544.000 704.000 864.000 1.184.000 7 ngày
50 680.000 880.000 1.080.000 1.480.000 8 ngày
100 1.190.000 1.540.000 1.890.000 2.590.000 8 ngày

Chú ý:

  • Chạy răng cưa cộng thêm 1.000đ mỗi quyển
  • Đóng số nhảy cộng thêm 1.000đ mỗi quyển
  • Sản phẩm được in ấn tại Công Ty in ấn Ưu Việt
  • 82 Đường Số 2, P.Tân Phong, Quận 7, TPHCM
  • Điện thoại: 0764 399 699

Thông tin bổ sung

Kích thướt

10.3 x 14.5 cm, 14 x 20 cm, 20.5 x 29.5 cm, 7.3 x 10. 3 cm

Loại in

In 1 màu đen (không nền), In màu 1 mặt (không nền)

Số mặt

1 mặt

Loại giấy

Giấy Carbonless

Số liên

2 liên, 3 liên

Đóng cuốn

Bấm kim (50 bộ/quyển), Dán keo gáy (50 bộ/quyển)

Số nhảy

–Không–, Có đóng số nhảy

Răng cưa

Chạy 1 đường, Không

Thời gian

6 đến 8 ngày