Cách chỉnh mặc định máy in trong windows

Cách chỉnh mặc định máy in trong windows như thế nào. Bạn đang sử dụng laptop hay máy tính bàn. Điều này không quan trọng. Máy tính của bạn đang chạy Windows. Và Windows mấy.

Xem bài viết cách chỉnh mặc định máy in trong windows. Để mỗi lần bãn chọn File>Print hoặc Ctrl + P là máy sẽ tự động in như khi cài đặt.

Cách chỉnh mặc định máy in trong windows

Cách chỉnh mặc định máy in trong windows

Xem thêm: in giá rẻ

Nếu bạn có máy in được kết nối với máy tính xách tay Windows 10. Bạn nên đặt tùy chọn của mình. Máy in của bạn có thể có khả năng, chẳng hạn như có thể in màu hoặc đen trắng hoặc in chất lượng nháp (sử dụng mực ít hơn) hoặc chất lượng cao (tạo ra hình ảnh tối hơn, sắc nét hơn).

Để sửa đổi các cài đặt này cho tất cả các tài liệu bạn in. Trong menu Start, hãy nhấp vào Settings  → Devices → Printers & Scanners, sau đó cuộn xuống và nhấp vào liên kết Devices and Printers.
Trong cửa sổ kết quả Devices and Printers. Mọi máy in bạn đã cài đặt đều được liệt kê.

Nhấp chuột phải vào một máy in và sau đó chọn Printing Preferences.
Trong hộp thoại Printing Preferences, nhấp vào bất kỳ tab nào để hiển thị các cài đặt khác nhau, chẳng hạn như Page Setup.
Lưu ý rằng các máy in khác nhau có thể hiển thị các lựa chọn khác nhau. Và các tab khác nhau trong hộp thoại này, nhưng các cài đặt phổ biến bao gồm

  • Color / Grayscale: Nếu bạn có máy in màu, bạn có tùy chọn in màu. Tùy chọn thang độ Grayscale chỉ sử dụng mực đen. Khi in bản nháp của tài liệu màu, bạn có thể lưu mực màu bằng cách in màu Grayscale , ví dụ.
  • Quality: Nếu bạn muốn, bạn có thể in với chất lượng nhanh hoặc nháp (các cài đặt này có thể có tên khác nhau tùy thuộc vào nhà sản xuất máy in của bạn) để tiết kiệm mực hoặc bạn có thể in ở chất lượng cao hơn hoặc tốt nhất cho tài liệu đã hoàn thành của mình. Một số máy in cung cấp thiết lập dpi (dots-per-inch) cho chất lượng – cài đặt dpi càng cao, chất lượng càng tốt.
  • Paper Source: Nếu bạn có một máy in có nhiều khay giấy. Bạn có thể chọn khay để sử dụng để in. Ví dụ: bạn có thể có 8 giấy 1/2-x-11 inch (cỡ chữ) trong một khay và 8 1/2-x-14-inch (kích thước hợp pháp) trong một khay khác.
  • Paper Size: Chọn khổ giấy hoặc phong bì bạn đang in. Trong nhiều trường hợp, tùy chọn này hiển thị bản xem trước hiển thị cho bạn cách chèn giấy. Bản xem trước có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn in tới phong bì và cần trợ giúp tìm cách chèn chúng vào máy in của bạn.
    Nhấp vào nút OK để đóng hộp thoại và lưu cài đặt. Sau đó nhấp vào nút Close để đóng các cửa sổ đang mở khác.

Có một lý do tại sao các cài đặt trong hộp thoại Printing Preferences có thể hơi khác tùy thuộc vào kiểu máy in của bạn. Máy in màu cung cấp các tùy chọn khác với máy in đen trắng. Và một số máy in cho phép in hai mặt trong khi các máy in khác không, ví dụ.

Bất kỳ cài đặt nào bạn thực hiện bằng cách sử dụng quy trình trong tác vụ này sẽ trở thành cài đặt mặc định của bạn cho mọi thao tác in bạn thực hiện. Tuy nhiên, khi bạn đang in tài liệu từ bên trong một chương trình – ví dụ, Microsoft Word – hộp thoại In được hiển thị cho bạn cơ hội thay đổi cài đặt máy in để chỉ in tài liệu đó.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết: Cách chỉnh mặc định máy in trong windows

Leave a Reply

Call Now Button