Cách lưu tệp Photoshop dưới dạng PDF

Cách lưu tệp Photoshop dưới dạng PDF như thế nào. Đây thực sự là việc làm đơn giản. Tuy nhiên nếu bạn là người thiết kế đồ họa hoặc bạn đã sử dụng Photoshop lâu năm thì đây không phải là vấn đề. Tuy nhiên nếu bạn là người mới, chắc chắn bạn nên xem cách lưu tệp Photoshop dưới dạng PDF.

* Photoshop hầu như đã phổ biến và có sẵn trong các máy tính của những người thiết kế

Phương pháp này hoạt động tốt nhất khi lưu hình ảnh và tệp Photoshop dưới dạng tệp PDF. Điều này bao gồm: .jpg, .gif, .png, .tif, .bmp, và .psd (Photoshop).

Cách lưu tệp Photoshop dưới dạng PDF

  1. Mở tệp của bạn trong Photoshop.
  2. Đi đến File.
  3. Chọn “Save AsCách lưu tệp Photoshop dưới dạng PDF
  4. Từ trình đơn thả xuống bên cạnh “Format” (nằm bên dưới nơi bạn đặt tên tệp), chọn “Photoshop PDF”.
  5. Nhấp vào Save để lưu.
  6. Trong hộp Options, bỏ chọn hộp bên cạnh Preserve Photoshop Editing Capabilities (điều này sẽ làm giảm đáng kể kích thước tập tin của bạn) .Nhấp vào “Save PDF”.
    • Kinh nghiệm! Nếu tập tin gốc của bạn là một tập tin Photoshop, không xóa nó sau khi lưu vào PDF. Nếu không, bạn sẽ không thể thực hiện thay đổi đối với tệp của mình sau này.
  7. Nếu tệp của bạn vẫn quá lớn để upload, bạn có thể giảm kích thước thêm bằng cách làm theo các bước 1-6. Sau đó chuyển đến “Compression” (nằm ở bên trái của cửa sổ lưu).
  8. Trong hộp Tùy chọn, bên cạnh “Image Quality”, chọn “Hight” thay vì “Maximum”, sau đó lưu tệp PDF của bạn.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết: Cách lưu tệp Photoshop dưới dạng PDF

Nếu có nhu cầu in giá rẻ. Xin liên hệ với chúng tôi.

Leave a Reply

Call Now Button