Cách sửa lỗi Audio Services Not Responding trong Windows 10

Bạn đang gặp lỗi Audio Services Not Responding trong Windows 10. Hay khi bạn vừa nâng cấp win 10 thì xuất hiện lỗi này.

Lỗi “Audio services not responding” là thông báo lỗi được tạo ra thông qua trình khắc phục sự cố âm thanh. Windows thường chạy khi bạn gặp sự cố với thiết bị âm thanh của mình. Lỗi này thường có nghĩa là thiết bị âm thanh của bạn không phản hồi các lệnh của máy tính.

sửa lỗi Audio Services Not Responding

lỗi Audio Services Not Responding

Cách sửa lỗi Audio Services Not Responding trong Windows 10

Đây là một lỗi rất phổ biến và thường xảy ra khi bạn nâng cấp phiên bản Windows của mình bằng Windows Update. Có một vài cách giải quyết bao gồm đảm bảo rằng tất cả các dịch vụ âm thanh Audio Services đang chạy tốt và các driver được cập nhật mới nhất.

Nếu tất cả các giải pháp không hoạt động, chúng ta phải dùng đến system restore.

Giải pháp 1: Khởi động lại Audio Services

Trước khi chúng tôi sử dụng giải pháp phức tạp và rộng hơn. Chúng ta sẽ thử khởi động lại Audio Services. Cùng với phần cứng và driver âm thanh của bạn, hiện sẽ có một Audio Services có trách nhiệm quản lý âm thanh trên máy tính của bạn. Khởi động lại đơn giản có thể khởi động lại cấu hình của nó và giải quyết vấn đề.

  1. Nhấn Windows + R, gõ ” services. msc “, và nhấn Enter.
  2. Trong services, điều hướng qua tất cả các mục cho đến khi bạn tìm thấy ” Windows Audio “. Nhấp chuột phải vào nó và chọn ” Restart “.1-72
  3. Bây giờ nhấp chuột phải vào mục đó một lần nữa và chọn ” Properties “. Đặt startup type là ” Automatic “. Nhấn “Apply” để lưu thay đổi và thoát.2-58
  4. Trở lại phần dịch vụ và tìm ” Windows Audio Endpoint Builder “. Nhấp chuột phải vào nó và chọn ” Restart “. Nếu nó chưa được khởi động, hãy nhấp vào “Start“.
   Sau khi bắt đầu quá trình, mở properties  của nó và chọn kiểu khởi động là ” Automatic “. Nhấn Apply để lưu thay đổi và thoát.3-56
  5. Khởi động lại máy tính của bạn và kiểm tra xem lỗi Audio Services Not Responding còn hay không.

Giải pháp 2: Kiểm tra các thành phần âm thanh

Trước khi tiến hành giải quyết kỹ thuật hơn, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng tất cả các thành phần âm thanh đều đang chạy. Nếu bất kỳ trong số đó là không, nó có thể là nguyên nhân tại sao bạn nhận được thông báo lỗi. Cũng tạm thời vô hiệu hóa chương trình diệt virus của bạn vì đôi khi chúng chặn một số dịch vụ do vậy bạn gặp khó khăn. Đây là những dịch vụ và sự loại trừ bất kỳ một trong số chúng có thể gây ra sự khác biệt.

 1. Nhấn Windows + R, gõ ” services. msc “và nhấn Enter.
 2. Bây giờ hãy chắc chắn rằng các dịch vụ sau đây đang ở trong trạng thái đang chạy. Nếu không, nhấp chuột phải vào chúng và nhấp vào ” Start “.
  • RPC Endpoint Mapper
  • Remote Procedure Call (RPC)
  • DCOM Server Process Launcher

4-53

Ngoài ra, đảm bảo rằng tất cả các dịch vụ này được đặt để bắt đầu là “Automatic “.

Sau khi bắt đầu quá trình (nếu chúng đã tắt), hãy kiểm tra xem lỗi Audio Services Not Responding có được giải quyết hay không. Nếu không, hãy xem xét khởi động lại máy tính của bạn và kiểm tra lại.

Giải pháp 3: Thực hiện một số lệnh trong Command Prompt

Nếu cả hai giải pháp nêu trên không tạo ra sự khác biệt hoặc các bước kiểm tra đã được thực hiện  chính xác trên máy tính của bạn. Chúng ta có thể thử thực hiện một số lệnh nâng cao trong command prompt của bạn. Lưu ý rằng bạn sẽ cần một tài khoản administrator để thực hiện thao tác này.

 1. Nhấn Windows + S, nhập ” command prompt “, nhấp chuột phải vào ứng dụng và chọn ” Run as administrator “.
 2. Một khi đã vào được command prompt, gõ lệnh sau đây và nhấn Enter.
net localgroup Administrators /add networkservice

5-53

3. Bây giờ nhập lệnh sau và nhấn Enter.

net localgroup Administrators / add localservice

6-54

Sau khi cả hai lệnh được thực thi, nhập ” exit ” và nhấn Enter.

Bây giờ hãy khởi động lại máy tính của bạn. Và kiểm tra xem lỗi Audio Services Not Responding đã được giải quyết hay không.

Giải pháp 4: Cài đặt driver âm thanh mặc định

Khi hệ điều hành của bạn tiếp tục nâng cấp theo thời gian. Các driver âm thanh cũng được bao gồm trong hầu hết các gói nâng cấp và chúng cũng được cập nhật theo định kỳ.

Máy tính của bạn có driver mặc định cơ bản đã được lưu lại nên bất cứ khi nào bạn gỡ cài đặt driver hiện tại. Máy tính của bạn sẽ nhận ra phần cứng được kết nối và cài đặt driver cho phù hợp. Chúng ta có thể thử cài đặt driver mặc định trên hệ thống của bạn.

 1. Nhấn Windows + S để khởi chạy trình đơn tìm kiếm của thanh bắt đầu của bạn. Gõ ” system ” vào hộp thoại và chọn mục đầu tiên khi kết quả trả về.7-47
 2. Trong System, nhấp vào ” Advanced system settings ” hiện ở phía bên trái của màn hình.8-43
 3. Điều hướng đến tab Hardware và nhấp vào ” Device installation Settings “.9-36
 4. Chọn tùy chọn ” No (your device might not work as expected) “. Nhấn lưu thay đổi và thoát. Điều này sẽ vô hiệu hóa cập nhật Windows tự động cập nhật driver âm thanh của bạn.
  Lưu ý: Nếu giải pháp này không hoạt động, hãy đảm bảo phải thay đổi tùy chọn trở lại “Yes“.10-32
 5. Bây giờ hãy nhấn Windows + X để khởi chạy trình đơn khởi động nhanh và chọn ” Device Manager ” từ danh sách các tùy chọn có sẵn.
 6. Khi ở trong Device Manager, hãy mở rộng danh mục “Sound, video and game controllers“. Nhấp chuột phải vào thiết bị âm thanh của bạn và chọn “ Uninstall device“.
 7. Check vào hộp kiểm uninstall driver để gỡ cài đặt trình điều khiển và tiến hành gỡ cài đặt.11-28
 8. Khi thiết bị đã được gỡ cài đặt, hãy nhấp chuột phải vào bất kỳ chỗ trống nào trên Device manager và chọn ” Scan for hardware changes “. Máy tính của bạn bây giờ sẽ phát hiện phần cứng âm thanh trên máy tính của bạn và tự động cài đặt driver mặc định có trên máy tính của bạn.12-27
 9. Bây giờ kiểm tra nếu điều này mang lại bất kỳ sự khác biệt. Ngoài ra, khởi động lại máy sau khi cài đặt trình điều khiển mặc định.

Giải pháp 5: Cài đặt Realtek hoặc High Definition Audio Device

Nhiều người dùng đã thông báo rằng cài đặt Driver High Definition Audio Device thay vì IDT High Definition Audio CODEC vv đã giải quyết vấn đề cho họ. Chúng ta có thể thử giải pháp cuối cùng này trước khi chúng ta sử dụng việc khôi phục hệ thống (system restore) hoặc thực hiện cài đặt sạch .

 1. Bây giờ hãy nhấn Windows + X để khởi chạy menu khởi động nhanh và chọn ” Device Manager ” từ danh sách các tùy chọn có sẵn.
 2. Khi ở trong Device manager, hãy mở rộng danh mục “Sound, video and game controllers “.
 3. Nhấp chuột phải vào thiết bị âm thanh của bạn và chọn ” Update Driver “. Bây giờ một tùy chọn sẽ hiện ra yêu cầu chúng ta chọn cài đặt driver tự động hay thủ công. Chọn “Browse my computer for driver software “.13-24
 4. Bây giờ chọn ” Let me pick from a list of available drivers on my computer “.14-21
 5. Bỏ chọn tùy chọn ” show compatible hardware ” để đảm bảo rằng tất cả các kết quả được liệt kê trong danh sách driver của bạn. Điều hướng thông qua tất cả các trình điều khiển cho đến khi bạn tìm thấy ” High Definition Audio Device “. Chọn nó và nhấn Next.15-16
 6. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất cài đặt. Khởi động lại máy tính và kiểm tra xem lỗi Audio Services Not Responding có được giải quyết hay không.

Lưu ý: Nếu cách này không hiệu quả, hãy thử tải xuống trình điều khiển từ trang web của nhà sản xuất và cài đặt chúng bằng cách sử dụng phương pháp được liệt kê ở trên. Trong hầu hết các trường hợp, điều này cũng giải quyết vấn đề.

Giải pháp 6: Phục hồi từ điểm Restore cuối cùng hoặc cài đặt sạch

Nếu tất cả các phương pháp trên không hoạt động, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài khôi phục Windows tới điểm khôi phục cuối cùng. Nếu bạn không có điểm khôi phục, bạn có thể cài đặt một phiên bản sạch của Windows. Bạn có thể sử dụng tiện ích “Belarc” để lưu tất cả giấy phép lisence, sao lưu dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng bộ nhớ ngoài và sau đó thực hiện cài đặt sạch .

Đây là phương pháp khôi phục Windows từ điểm khôi phục mới nhất.

 1. Nhấn Windows + S để khởi chạy thanh tìm kiếm của menu Start. Gõ ” restore ” trong hộp thoại và chọn chương trình đầu tiên có trong kết quả.16-12
 2. Một trong các cài đặt khôi phục, nhấn System Restore hiện ở đầu cửa sổ bên dưới tab của System Protection.17-12
 3. Giờ đây trình hướng dẫn sẽ mở ra hướng dẫn bạn qua tất cả các bước để khôi phục hệ thống của bạn. Nhấn Next và tiếp tục với tất cả các hướng dẫn thêm.18-9
 4. Bây giờ chọn điểm khôi phục từ danh sách các tùy chọn có sẵn. Nếu bạn có nhiều điểm khôi phục hệ thống, chúng sẽ được liệt kê ở đây.19-9
 5. Bây giờ các cửa sổ sẽ xác nhận hành động của bạn cho lần cuối cùng trước khi nó bắt đầu quá trình khôi phục hệ thống. Lưu tất cả các công việc của bạn và sao lưu các tập tin quan trọng chỉ trong trường hợp và tiến hành quá trình.20-8
 6. Một khi bạn đã khôi phục lại thành công, hãy đăng nhập vào hệ thống và kiểm tra xem lỗi Audio Services Not Responding có được khắc phục hay không.

Nếu bạn không có bất kỳ điểm khôi phục nào. Bạn có thể thực hiện cài đặt Windows hoàn toàn bằng cách tạo usb boot theo hướng dẫn của chúng tôi. Hoặc có thể tìm kiếm hai cách tạo usbboot khác:

 • Bằng cách sử dụng công cụ tạo media của Microsoft
 • Và bằng cách sử dụng Rufus .

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết: Cách sữa lỗi Audio Services Not Responding

Leave a Reply

Call Now Button