Cách sử dụng hàm Sum cho nhiều trang trong Excell

Cách sử dụng hàm Sum cho nhiều trang như thế nào. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thêm các ô từ các trang tính khác nhau trong Microsoft Excel.

Hãy xem xét một kịch bản trong khi làm việc trên các báo cáo. Khi mà bạn muốn một công thức sẽ cung cấp cho bạn tổng số (Sum) từ cùng một địa chỉ ô trong các sheet khác nhau.

Cách sử dụng hàm Sum cho nhiều trang

Xem thêm dịch vụ in giá rẻ của chúng tôi nhé.

Chúng ta sẽ sử dụng hàm SUM để lấy kết quả đầu ra.

  • Tổng: Thêm tất cả các số trong một dải ô.
  • Cú pháp: = SUM (số1, số2,…)
  • Có thể có tối đa 255 đối số. Tham khảo ảnh chụp màn hình hiển thị dưới đây:
Cách sử dụng hàm Sum cho nhiều trang

Cách sử dụng hàm Sum cho nhiều trang

Chúng tôi có ba tờ có tên là Jan, Feb & Mar .

Trong ô A1, một số được lưu trữ trong tất cả các sheet và chúng tôi muốn tính tổng.
Chúng ta hãy nhập số 10 vào ô A1 trong tất cả các sheet để có được kết quả là 30.
Chúng ta có thể đặt công thức trong bất kỳ ô nào trong bất kỳ trang tính nào.
Nhập = SUM trong bất kỳ ô nào trong bất kỳ sheet nào trong sổ làm việc.
Chọn tab cho trang tính đầu tiên như Jan.
Giữ phím shift và sau đó chọn tab cho trang tính cuối cùng, là Mar.
Nhấp vào ô cụ thể tức là ô A1 mà bạn muốn lấy tổng.
Công thức sẽ là = SUM (Jan: Mar! A1)
Sau đó nhấn Enter. Chúng ta đã lấy tổng số từ các ô trong các sheet khác nhau.

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết: Cách sử dụng hàm Sum cho nhiều trang

Leave a Reply

Call Now Button