Thông số một số loại CPU 775

Bộ vi xử lýTên lõiSố CPUFSBtốc độ CPUL2L3BướcCông suấtGPUKết quả
CeleronConroe-L4402002.00512KN / AA1357357v11.zip
CeleronConroe-L4302001.80512KN / AA1357357v11.zip
CeleronConroe-L4202001.60512KN / AA1357357v11.zip
CeleronConroe-L4502002.20512KN / AA1357357v13.zip
Celeron Dual-CoreConroeE12002001.60512KN / AM0657357v12.zip
Celeron Dual-CoreConroeE16002002.40512KN / AM0657357v13.zip
Celeron Dual-CoreConroeE15002002.20512KN / AM0657357v13.zip
Celeron Dual-CoreConroeE14002002.00512KN / AM0657357v12.zip
Celeron Dual-CoreWolfdaleE34002002.601MN / AR0657357v14.zip
Celeron Dual-CoreWolfdaleE33002002.501MN / AR0657357v13.zip
Celeron Dual-CoreWolfdaleE32002002.401MN / AR0657357v13.zip
Core 2 DuoConroeE67002662.664MN / AB2657357v11.zip
Core 2 DuoConroeE66002662.404MN / AB2657357v11.zip
Core 2 DuoConroeE64002662.132MN / AB2657357v11.zip
Core 2 DuoConroeE63002661,862MN / AB2657357v11.zip
Core 2 DuoConroeE64002662.132MN / AL2657357v11.zip
Core 2 DuoConroeE63002661,862MN / AL2657357v11.zip
Core 2 DuoConroeE43002001.802MN / AL2657357v10.zip
Core 2 DuoConroeE67002662.664MN / AB2657357v11.zip
Core 2 DuoConroeE66002662.404MN / AB2657357v11.zip
Core 2 DuoConroeE44002002.002MN / AL2657357v11.zip
Core 2 DuoConroeE64202662.134MN / AB2657357v11.zip
Core 2 DuoConroeE63202661,864MN / AB2657357v11.zip
Core 2 DuoConroeE46002002.402MN / AM0657357v12.zip
Core 2 DuoConroeE45002002.202MN / AM0657357v11.zip
Core 2 DuoConroeE44002002.002MN / AM0657357v11.zip
Core 2 DuoConroeE68503333.004MN / AG0657357v11.zip
Core 2 DuoConroeE67503332.664MN / AG0657357v11.zip
Core 2 DuoConroeE65503332.334MN / AG0657357v11.zip
Core 2 DuoConroeE65403332.334MN / AG0657357v11.zip
Core 2 DuoConroeE47002002.602MN / AG0657357v12.zip
Core 2 DuoWolfdaleE73002662.663MN / AM0657357v13.zip
Core 2 DuoWolfdaleE72002662.533MN / AM0657357v12.zip
Core 2 DuoWolfdaleE85003333.166MN / AC0657357v12.zip
Core 2 DuoWolfdaleE84003333.006MN / AC0657357v12.zip
Core 2 DuoWolfdaleE83003332.836MN / AC0657357v12.zip
Core 2 DuoWolfdaleE82003332.666MN / AC0657357v12.zip
Core 2 DuoWolfdaleE81903332.666MN / AC0657357v12.zip
Core 2 DuoWolfdaleE84003333.006MN / AE0657357v13.zip
Core 2 DuoWolfdaleE85003333.166MN / AE0657357v13.zip
Core 2 DuoWolfdaleE86003333.336MN / AE0657357v13.zip
Core 2 DuoWolfdaleE74002662.803MN / AR0657357v13.zip
Core 2 DuoWolfdaleE75002662,933MN / AR0657357v13.zip
Core 2 DuoWolfdaleE76002663,063MN / AR0657357v13.zip
Core 2 DuoWolfdaleE75002662,933MN / AR0657357v13.zip
Core 2 DuoWolfdaleE74002662.803MN / AR0657357v13.zip
Core 2 ExtremeConroeX68002662,934MN / AB2757357v11.zip
Core 2 ExtremeKentsfieldQX68002662,938MN / AB31307357v11.zip
Core 2 ExtremeKentsfieldQX67002662.668MN / AB31307357v11.zip
Core 2 ExtremeKentsfieldQX68503333.008MN / AG01307357v11.zip
Core 2 ExtremeYorkfieldQX96503333.0012MN / AC01307357v12.zip
Core 2 ExtremeYorkfieldQX97704003.2012MN / AC11367357v13.zip
Core 2 ExtremeYorkfieldQX96503333.0012MN / AC11307357v12.zip
Core 2 QuadKentsfieldQ66002662.408MN / AB31057357v11.zip
Core 2 QuadKentsfieldQ67002662.668MN / AG0957357v11.zip
Core 2 QuadKentsfieldQ66002662.408MN / AG0957357v11.zip
Core 2 QuadYorkfieldQ93003332.506MN / AM1957357v12.zip
Core 2 QuadYorkfieldQ95503332.8312MN / AC1957357v12.zip
Core 2 QuadYorkfieldQ94503332.6612MN / AC1957357v12.zip
Core 2 QuadYorkfieldQ82003332.334MN / AM1957357v13.zip
Core 2 QuadYorkfieldQ83003332.504MN / AR0957357v13.zip
Core 2 QuadYorkfieldQ94003332.666MN / AR0957357v13.zip
Core 2 QuadYorkfieldQ95503332.8312MN / AE0957357v13.zip
Core 2 QuadYorkfieldQ96503333.0012MN / AE0957357v13.zip
Core 2 QuadYorkfieldQ82003332.334MN / AR0957357v13.zip
Core 2 QuadYorkfieldQ8200S3332.334MN / AR0657357v13.zip
Core 2 QuadYorkfieldQ9400S3332.666MN / AR0657357v13.zip
Core 2 QuadYorkfieldQ9550S3332.8312MN / AE0657357v13.zip
Core 2 QuadYorkfieldQ84003332.664MN / AR0957357v13.zip
Core 2 QuadYorkfieldQ8400S3332.664MN / AR0657357v13.zip
Core 2 QuadYorkfieldQ83003332.504MN / AR0957357v13.zip
Core 2 QuadYorkfieldQ95053332.836MN / AR0957357v13.zip
Core 2 QuadYorkfieldQ9505S3332.836MN / AR0657357v13.zip
Core 2 QuadYorkfieldQ95003332.836MN / AR0957357v13.zip
Pentium DPresler9502003.404MN / AB11307357v11.zip
Pentium DPresler9402003.204MN / AB11307357v11.zip
Pentium DPresler9302003.004MN / AB1957357v11.zip
Pentium DPresler9202002.804MN / AB1957357v11.zip
Pentium DPresler9502003.404MN / AC1957357v11.zip
Pentium DPresler9402003.204MN / AC1957357v11.zip
Pentium DPresler9302003.004MN / AC1957357v11.zip
Pentium DPresler9602003.604MN / AC11307357v11.zip
Pentium DPresler9252003.004MN / AC1957357v11.zip
Pentium DPresler9152002.804MN / AC1957357v11.zip
Pentium DPresler9502003.404MN / AD0957357v11.zip
Pentium DPresler9252003.004MN / AD0957357v11.zip
Pentium DPresler9152002.804MN / AD0957357v11.zip
Pentium DPresler9452003.404MN / AC1957357v11.zip
Pentium DPresler9452003.404MN / AD0957357v11.zip
Pentium DPresler9352003.204MN / AD0957357v11.zip
Pentium DSmithfield8402003.202MN / AMột1307357v11.zip
Pentium DSmithfield8302003.002MN / AMột1307357v11.zip
Pentium DSmithfield8202002.802MN / AMột957357v11.zip
Pentium DSmithfield8402003.202MN / AB1307357v11.zip
Pentium DSmithfield8302003.002MN / AB1307357v11.zip
Pentium DSmithfield8202002.802MN / AB0957357v11.zip
Pentium Dual-CoreConroeE21602001.801MN / AL2657357v11.zip
Pentium Dual-CoreConroeE21402001.601MN / AL2657357v11.zip
Pentium Dual-CoreConroeE22202002.401MN / AM0657357v12.zip
Pentium Dual-CoreConroeE22002002.201MN / AM0657357v12.zip
Pentium Dual-CoreConroeE21802002.001MN / AM0657357v11.zip
Pentium Dual-CoreConroeE21602001.801MN / AM0657357v11.zip
Pentium Dual-CoreConroeE21402001.601MN / AM0657357v11.zip
Pentium Dual-CoreConroeE21602001.801MN / AG0657357v13.zip
Pentium Dual-CoreWolfdaleE52002002.502MN / AM0657357v13.zip
Pentium Dual-CoreWolfdaleE52002002.502MN / AR0657357v13.zip
Pentium Dual-CoreWolfdaleE53002002.602MN / AR0657357v13.zip
Pentium Dual-CoreWolfdaleE54002002.702MN / AR0657357v13.zip
Pentium Dual-CoreWolfdaleE54002002.702MN / AR0657357v13.zip
Pentium Dual-CoreWolfdaleE53002002.602MN / AR0657357v13.zip
Pentium Dual-CoreWolfdaleE63002662.802MN / AR0657357v13.zip
Pentium Dual-CoreWolfdaleE66002663,062MN / AR0657357v14.zip
Pentium Dual-CoreWolfdaleE65002662,932MN / AR0657357v13.zip
Pentium EEPresler9552663,464MN / AB11307357v10.zip
Pentium4Cedar Mill6612003.602MN / AB1867357v11.zip
Pentium4Cedar Mill6512003.402MN / AB1867357v11.zip
Pentium4Cedar Mill6412003.202MN / AB1867357v11.zip
Pentium4Cedar Mill6312003.002MN / AB1867357v11.zip
Pentium4Cedar Mill6612003.602MN / AC1867357v11.zip
Pentium4Cedar Mill6512003.402MN / AC1867357v11.zip
Pentium4Cedar Mill6412003.202MN / AC1867357v11.zip
Pentium4Cedar Mill6312003.002MN / AC1867357v11.zip
Pentium4Cedar Mill6512003.402MN / AD0657357v11.zip
Pentium4Cedar Mill6412003.202MN / AD0657357v11.zip
Pentium4Cedar Mill6312003.002MN / AD0657357v11.zip
Pentium4Prescott5502003.401MN / AD01157357v11.zip
Pentium4Prescott560J2003.601MN / AE01157357v13.zip
Pentium4Prescott5612003.601MN / AE01157357v11.zip
Pentium4Prescott5712003.801MN / AE01157357v11.zip
Pentium4Prescott5212002.801MN / AG1847357v11.zip
Pentium4Prescott5412003.201MN / AG1847357v11.zip
Pentium4Prescott5512003.401MN / AG1847357v11.zip
Pentium4Prescott6702003.802MN / AR01157357v11.zip
Pentium4Prescott6602003.602MN / AR01157357v11.zip
Pentium4Prescott6502003.402MN / AR0847357v11.zip
Pentium4Prescott6402003.202MN / AR0847357v11.zip
Pentium4Prescott6302003.002MN / AR0847357v11.zip
Pentium4Prescott6722003.802MN / AR01157357v11.zip
Pentium4Prescott6622003.602MN / AR01157357v12.zip
Pentium4Prescott6622003.602MN / AR0847357v11.zip
Pentium4Prescott5512003.401MN / AG1847357v11.zip
Pentium4Prescott5412003.201MN / AG1847357v11.zip
Pentium4Prescott5312003.001MN / AG1847357v11.zip
Pentium4Prescott5212002.801MN / AG1847357v11.zip
Pentium4 EEPrescott2663,732MN / AN01157357v11.zip

Add Comment