Vẽ một mũ cao bồi trong Adobe Illustrator

Làm thế nào để vẽ một mũ cao bồi trong Adobe Illustrator. Hướng dẫn này sẽ cho bạn thấy một cách tiếp cận từng bước để vẽ một chiếc mũ cao bồi trong Adobe Illustrator. Hướng dẫn sử dụng chủ yếu là công cụ pen tool.

Các bước vẽ một mũ cao bồi trong Adobe Illustrator

 1. Tạo một trang mới với kích thướt 800 x 800 pixel.

  Vẽ một mũ cao bồi trong Adobe Illustrator

  Vẽ một mũ cao bồi trong Adobe Illustrator

 2. Phác thảo chiếc mũ trước. Bạn có thể làm điều đó trong adobe Illustrator hoặc làm điều đó trong Photoshop. Sau khi hoàn tất, hãy chuyển đến “File> Open” và chọn tệp phác thảo bạn đã tạo.
 3. Tạo một layer mới. Sử dụng Công cụ Pen Tool trên thanh công cụ của bạn để tạo hình dạng theo bản vẽ của bạn. Đảm bảo điền vào thanh công cụ được đặt thành “none” và thiết lập stroke color thành “black” và trọng lượng stroke thành “1”.
 4. Màu mũ. Click vào đối tượng và vào công cụ Gradient và thiết lập màu sắc như sau:
  • Màu đầu tiên ở vị trí C = 60, M = 53, Y = 85, K = 62.
  • Màu thứ hai tại vị trí C = 44, M = 63, Y = 84, K = 56.
  • Màu thứ ba tại C = 34, M = 60, Y = 80, K = 28.
  • Đặt stroke thành “none”.
 5. Tạo một bóng

  Tùy chọn được sử dụng ở bài viết này là Multiply. Nhấp vào một phần bóng và đi đến “Transparency>Multiple” và đặt độ mờ ở 36%. Độ mờ này, khi được sử dụng với cùng một màu của mũ có thể tạo ra một số hiệu ứng bóng tuyệt vời.

 6. Thực hiện phản xạ ánh sáng light reflect. Tạo một hình phản chiếu trên mũ và sau đó đi tới “Effect>Blur>Gaussian Blur” và đặt Radius nó là 2 pixels. Tạo phản xạ khác bằng cách tạo một hình dạng và thiết lập màu sắc ở các vị trí C = 32, M = 47, Y = 70, K = 19.
 7. Màu dây đeo. Nhấn vào đối tượng và vào công cụ Gradient và đặt các màu như sau:
  • Màu đầu tiên tại vị trí C = 0, M = 0, Y = 0, K = 100.
  • Thứ hai màu tại vị trí C = 0, M = 0, Y = 0, K = 0.
  • Tạo một đinh tán ( hình tròn trên mũ) để trang trí mũ.
  • Sử dụng công cụ Ellipse Tool
   • Tạo ra một hình elip 16-x20pixel. Sau đó thiết lập màu giống như dây đeo mũ.
   • Tạo một ellipse mới, nhưng nhỏ hơn. Đặt màu ở vị trí C = 0, M = 0, Y = 0, K = 83.
    Sao chép đinh tán hai lần và làm cho nó nhỏ hơn.
 8. Vậy là bạn đã có chiếc mũ

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết: Vẽ một mũ cao bồi trong Adobe Illustrator 

Xem thêm:

Leave a Reply

Call Now Button