Lưu tệp dưới dạng PDF với Microsoft Office

Để lưu tệp của bạn dưới dạng PDF từ Word, Publisher, PowerPoint hoặc Excell:

Xem thêm dịch vụ in giá rẻ của chúng tôi.

Đây là cách lưu tệp dưới dạng PDF với Microsoft Office

  1. Mở File của bạn trong chương trình bạn đã tạo trong đó.
  2. Đi đến File”.
  3. Chọn “Save As”.
  4. Từ trình đơn thả xuống bên cạnh “Save As Type” (nằm bên dưới nơi bạn đặt tên tệp), chọn PDF.
  5. Chọn tên để đặt tên tệp của bạn và nơi bạn muốn lưu tệp.
  6. Nhấp vào Save để lưu”.

Leave a Reply

Call Now Button